Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsem potěšená vaší návštěvou na mé webové stránce a také vaším zájmem. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěla bych, abyste se při návštěvě moji internetové stránce cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy moji webové stránce, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Bezpečnost
Jako provozovatel plně respektuji důvěrný charakter vašich dat, která vyplňujete na těchto stránkách. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Jsou používána ke vzájemné obchodní komunikaci a sdílení informací, do budoucna k realizaci možných obchodů, také k veškeré zákaznické administrativě a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

Právo na informace
Na požádání vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na můj email: info@korneliaadasek.cz, kde jsme vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte moje webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář nebo vyplněním objednávky.

Použití a postoupení osobních údajů
Registrací na mých stránkách a vyplněním údajů do webového formuláře mi dáváte váš souhlas dle zákona č. 480/2004 Sb. a umožníte mi zasílat vám obchodní sdělení, ze kterých se můžete kdykoliv, dle zákonných podmínek, odhlásit a Váš souhlas tak vzít zpět.

Vyplněním případného prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze provozovatele, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a s příjmem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu provozovatel zasílal informace o připravovaných akcích a nabídkách.

Možnost odhlášení
Vaše údaje chci použít k tomu, abych Vás moha informovat o svých produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit a bude sjednána náprava. V případě emailové komunikace se z odběru obchodních sdělení můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu. V případě sms odesláním zprávy na tel: 606 72 93 93.

Cookies
Jakožto provozovatel stránek používám cookies k tomu, abych mohla sledovat preference vás návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mé stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete případně deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.